About IELTS, TOEFL, PTE

11:05
1403-03-23

021- 88925135 | 09200-501-502

چهار مهارت اصلی زبان ، اجزای آزمون آیلتس را تشکیل می دهند. آزمون آیلتس به 2 شکل آکادمیک (برای داوطلبان ادامه تحصیل) و جنرال (برای متقاضیان مهاجرت شغلی) موجود است. این آزمون از 4 قسمت مجزا تشکیل شده که هر کدام از آنها یکی از مهارتهای چهارگانه ی زبان را میسنجند: این مهارتها شامل Listening, Reading, Writing, and Speaking می باشند. برای داوطلبان آیلتس جنرال یا آکادمیک ، دو مهارت ریدینگ و رایتینگ به شکل متفاوت و اختصاصی برگزار خواهد شد. آزمون سنجش توانش گفتاری (Speaking) در یک نوبت مجزا و بصورت انفرادی برگزار میشود یعنی یک داوطلب در برابر یک ممتحن می نشیند و به سوالات پاسخ می دهد.

آیلتس آکادمیک یا جنرال؟

آزمون آیلتس دارای دو ماژول است:

  • آیلتس آکادمیک (برای ادامه تحصیل)
  • آیلتس جنرال (برای مهاجرت)

اجزای آزمون آیلتس برای هر دو نوع یکسان است ولی شکل آزمون برای دو مهارت شنیداری و گفتاری در هر دو ماژول آکادمیک و جنرال یکسان است. ولی برای دو مهارت درک مطلب و نگارش متفاوت است.