IELTS Format

پیکر بندی آزمون آیلتس

مهارتهای آزمون آیلتس و ویژگی های هر یک

چهار مهارت اصلی زبان ، اجزای آزمون آیلتس را تشکیل می دهند. آزمون آیلتس به 2 شکل آکادمیک (برای داوطلبان ادامه تحصیل) و جنرال (برای متقاضیان مهاجرت شغلی) موجود است. این آزمون از 4 قسمت مجزا تشکیل شده که هر کدام از آنها یکی از مهارتهای چهارگانه ی زبان را میسنجند: این مهارتها شامل Listening, Reading, Writing, and Speaking می باشند. برای داوطلبان آیلتس جنرال یا آکادمیک ، دو مهارت ریدینگ و رایتینگ به شکل متفاوت و اختصاصی برگزار خواهد شد. آزمون سنجش توانش گفتاری (Speaking) در یک نوبت مجزا و بصورت انفرادی برگزار میشود یعنی یک داوطلب در برابر یک ممتحن می نشیند و به سوالات پاسخ می دهد.

Speaking

بخش گفتاری

زمان : حدود 11 تا 14 دقیقه / دارای 3 قسمت است که کل جلسه رکورد میشود. آزمون گفتاری به شکل انفرادی (یک داوطلب + یک ممتحن) و در یک نوبت مجزا برگزار می گردد.
توضیح کامل

Writing

بخش نگارش

زمان: 60 دقیقه / دو تا Task یا بخش / بخش اول آکادمیک یک نمودار است / بخش اول جنرال یک نامه است / بخش دوم مشترک آکادمیک و جنرال یک مقاله (essay) است.
توضیحات کامل

Reading

بخش درک مطلب

زمان: 60 دقیقه / تعداد سوال 40 تا / آکادمیک: 3 تا متن یک تکه / جنرال 3 تا متن در 5 تا 7 قسمت
توضیحات کامل

Listening

بخش شنیداری

زمان: حدود 30 تا40 دقیقه/ تعداد بخش : 4 قسمت هر کدام 10 سوال / تعداد کل سوالها: 40 عدد
توضیحات کامل

آیلتس آکادمیک یا جنرال؟

آزمون آیلتس دارای دو ماژول است:

  • آیلتس آکادمیک (برای ادامه تحصیل)
  • آیلتس جنرال (برای مهاجرت)

اجزای آزمون آیلتس برای هر دو نوع یکسان است ولی شکل آزمون برای دو مهارت شنیداری و گفتاری در هر دو ماژول آکادمیک و جنرال یکسان است. ولی برای دو مهارت درک مطلب و نگارش متفاوت است.