در باره درک مطلب آیلتس جنرال (ielts reading general)

در روز آزمون، دومین بخش اختصاص دارد به درک مطلب یا ریدینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه خواندن در باره درک مطلب آیلتس جنرال (ielts reading general)