بخش شنیداری آیلتس- مقدمه و نکات کلی (IELTS Listening)

در بخش شنیداری آیلتس (ielts listening)، برای کسب بهترین نمره ی ممکن باید این موارد را بدانید و رعایت کنید: این بخش بین 30 تا 40 دقیقه ای طول میکشد. شامل…

ادامه خواندن بخش شنیداری آیلتس- مقدمه و نکات کلی (IELTS Listening)

در باره رایتینگ آیلتس جنرال (ielts writing general)

در روز آزمون کتبی، سومین بخش اختصاص دارد به نگارش یا رایتینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه خواندن در باره رایتینگ آیلتس جنرال (ielts writing general)
در باره رایتینگ آیلتس آکادمیک (ielts writing academic)
ielts sample writing

در باره رایتینگ آیلتس آکادمیک (ielts writing academic)

در روز آزمون کتبی، سومین بخش اختصاص دارد به نگارش یا رایتینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه خواندن در باره رایتینگ آیلتس آکادمیک (ielts writing academic)

در باره درک مطلب آیلتس آکادمیک (ielts academic reading)

در روز آزمون، دومین بخش اختصاص دارد به درک مطلب یا ریدینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه خواندن در باره درک مطلب آیلتس آکادمیک (ielts academic reading)

در باره درک مطلب آیلتس جنرال (ielts reading general)

در روز آزمون، دومین بخش اختصاص دارد به درک مطلب یا ریدینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه خواندن در باره درک مطلب آیلتس جنرال (ielts reading general)

در باره (ielts speaking) بخش گفتاری آیلتس

مرحله ی مجزا و انفرادی آزمون آیلتس ، بخش IELTS Speaking آن است و دارای ویژگی های زیر است: در یک نوبت مجزا ، قبل یا بعد از آزمون برگزار…

ادامه خواندن در باره (ielts speaking) بخش گفتاری آیلتس

در باره (ielts listening) بخش شنیداری آیلتس

نخستین مرحله از آزمون آیلتس، بخش شنیداری یا IELTS listening است که دارای ویژگی های زیر است: دارای 4 قسمت است و هرکدام 10 تا آیتم / سوال دارد. قسمتهای…

ادامه خواندن در باره (ielts listening) بخش شنیداری آیلتس