در باره رایتینگ آیلتس جنرال (ielts writing general)

در روز آزمون کتبی، سومین بخش اختصاص دارد به نگارش یا رایتینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه مطلب در باره رایتینگ آیلتس جنرال (ielts writing general)

در باره رایتینگ آیلتس آکادمیک (ielts writing academic)

در روز آزمون کتبی، سومین بخش اختصاص دارد به نگارش یا رایتینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه مطلب در باره رایتینگ آیلتس آکادمیک (ielts writing academic)

در باره درک مطلب آیلتس آکادمیک (ielts academic reading)

در روز آزمون، دومین بخش اختصاص دارد به درک مطلب یا ریدینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه مطلب در باره درک مطلب آیلتس آکادمیک (ielts academic reading)

در باره درک مطلب آیلتس جنرال (ielts reading general)

در روز آزمون، دومین بخش اختصاص دارد به درک مطلب یا ریدینگ. این بخش برای داوطلبان آکادمیک و جنرال متفاوت خواهد بود، نحوه ی سوال و نمره دهی نیز تا…

ادامه مطلب در باره درک مطلب آیلتس جنرال (ielts reading general)

در باره (ielts speaking) بخش گفتاری آیلتس

مرحله ی مجزا و انفرادی آزمون آیلتس ، بخش IELTS Speaking آن است و دارای ویژگی های زیر است: در یک نوبت مجزا ، قبل یا بعد از آزمون برگزار…

ادامه مطلب در باره (ielts speaking) بخش گفتاری آیلتس

در باره (ielts listening) بخش شنیداری آیلتس

نخستین مرحله از آزمون آیلتس، بخش شنیداری یا IELTS listening است که دارای ویژگی های زیر است: دارای 4 قسمت است و هرکدام 10 تا آیتم / سوال دارد. قسمتهای…

ادامه مطلب در باره (ielts listening) بخش شنیداری آیلتس

آیلتس مجازی ، تافل مجازی: آموزش مجازی زبان

دوره های آیلتس مجازی یا تافل مجازی آموزشهای غیر حضوری - اینترنتی ، مکاتبه ای ، مجازی ، و امثال آن - مانند هر رویدادی میتواند با اندکی تلاش و…

ادامه مطلب آیلتس مجازی ، تافل مجازی: آموزش مجازی زبان