ویدیو درس زمان حال کامل present perfect

زمان حال کامل / ماضی نقلی کاری در زمان گذشته آغاز شده، تمام شده و اثرش تا زمان حال باقی مانده است. همینکه این زمان اثرش از گذشته به حوالی…

ادامه مطلبویدیو درس زمان حال کامل present perfect