نقاط قوت و ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری

about ielts 150x150 - نقاط قوت و ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری

با توجه به نوظهور بودن آزمون آیلتس کامپیوتری، این سوال ذهن بسیاری از داوطلبان را بخود درگیر می کند که برای انتخاب بین آزمونهای کاغذی و کامپیوتری، باید بدانیم نقاط قوت و ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری چیست؟

مزایا ی آزمون آیلتس کامپیوتری

award 150x150 - نقاط قوت و ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری

نقاط ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری

maths 150x150 - نقاط قوت و ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری

بسیاری از افراد کاغذ و مداد را برای علامت گذاری و حاشیه نویسی ترجیح میدهند. البته این نکته می تواند از نقاط قوت و ضعف آزمون آیلتس کامپیوتری باشد.

داوطلبان زیادی نگاه کردن به مانیتور برای چند ساعت را عامل خستگی چشم میدانند و تمرکزشان کمتر خواهد شد، عده ای هم با درد گردن مواجه می شوند، گرچه این اتفاق برای خیلی از داوطلبین امتحان آیلتس کتبی هم ممکن است رخ دهد.

آزمون آیلتس به اندازه کافی استرس زا هست. اگر ایده استفاده از کامپیوتر شما را دچار اضطراب میکند در چنین آزمونی روز سختی خواهید داشت. 

منظور البته سوالاتی است که مطابق با شرایط این آزمون طرح شده باشد. البته این مورد بتدریج تغییر خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید