About IELTS, TOEFL, PTE

1402-03-18 09:12

021-88925135

09200-501-502

نمونه سوال آیلتس

نمونه سوال آیلتس 2022 & 2023 – نمونه سوالات جدید آیلتس

در این مقاله به این سوالات پاسخ داده ایم:

با ورود به سال 2023 ، همه ی داوطلبان و ما مدرسان در انتظار رونمایی از نمونه سوال آیلتس 2023 بودیم. این آزمون در سال جدید در بسیاری از نقاط دنیا برگزار شد و گزارش آن آزمونها نیز در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. در زیر یک نمونه سوال آیلتس 2023 را در دو مهارت speaking و writing مشاهده می کنید:

6062 Read Book 150x150 - نمونه سوال آیلتس 2022 & 2023 - نمونه سوالات جدید آیلتس

نمونه سوال آیلتس 2022 & 2023


نمونه سوال جدید writing


نمونه سوال جدید speaking


تجزیه و تحلیل سوالات اخیر – ویژه دانشجویان سایت


مجله ی زبانسنجی برای زبان آموزان و مدرسان

پرسش خود را از طریق این فرم برای مشاور خود ارسال کنید و جواب آنرا در ایمیل یا صفحه کاربری خود دریافت نمایید.

( برای مشاهده فرم، باید وارد شده باشید.)

glasses 1 - نمونه سوال آیلتس 2022 & 2023 - نمونه سوالات جدید آیلتس

مقاله های مرتبط