About IELTS, TOEFL, PTE

11:43
1403-03-25

021- 88925135 | 09200-501-502

آموزش و سنجش مداوم

audio course 150x150 - آزمون ماک آیلتس ، و خدمات جانبی و تکمیلی
  • آزمون ماک آیلتس جامع: پیشنهاد ما 3 نوبت با فاصله 15 روز
  • آزمون آزمایشی (ماک) پلکانی: یک دوره شامل 4 نوبت آزمون مرحله ای
  • تصحیح Writing با ارایه فید بک و رفع اشکال
  • تصحیح Speaking با ارایه ی فید بک و رفع اشکال
  • برنامه ی درسی و نظارت: عادی 3 ماهه
  • برنامه ی درسی جمعبندی فُرجه ی طلایی: 45 روزه

آزمون آزمایشی ماک - جامع

پخش ویدیو

آزمون آزمایشی ماک - پلکانی

پخش ویدیو

برنامه درسی فرجه ی طلایی

پخش ویدیو

برنامه درسی روزانه ، هفتگی، ماهیانه

پخش ویدیو

از دانشجویان موفق ما

خدمات جانبی آزمون ها در گروه آموزشی استاد غفاریان، از تنوع و کارایی فوق العاده ای برخوردارند و من در مدت آشنایی با ایشان، و حتی بعد از موفقیت در آزمون، این خدمات را به دوستان و عزیزانم معرفی میکنم. بخصوص آزمونهای پلکانی کار خلاقانه و بی مانندی است.
htcd - آزمون ماک آیلتس ، و خدمات جانبی و تکمیلی
عسل شیشوانی
اورآل 6.5 تابستان 98