گام هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:

در مباحث گرامری مرتبط با نگارش پیشرفته به مقوله ی nominalization بر می خوریم که در صورت استفاده صحیح از آن می توانیم سطح نگارش رسمی خود را بالاتر ببریم.…

ادامه مطلبگام هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

گام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:

در آزمون آیلتس بخش شنیداری، به احتمال زیاد با یک map / diagram مواجه خواهید شد. نقشه ها دو دسته هستند: نقشه ی حرکتی  نقشه ی ثابت به سبب اهمیت…

ادامه مطلبگام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم