تایم لاین آیلتس
24
صفت و قید تفضیلی - صفت و قید عالی - صفات مقایسه
گام دوم تایملاین: جلسه دوازدهم
از داشتن آرزوهای بزرگ نترس. از این بترس که برای رسیدن به آرزوهایت هیچ اقدامی نکنی.
25 مهر 1400 1:12 ق.ظ
intermediate
Grammar

در این جلسه تمرکز کنید روی : گرامر پایه – انواع مقایسه ای صفات و قیدها.

وجه مشترک صفات و قید های تفضیلی این است که دو مورد را با هم مقایسه می کنند:

This building is taller than ours.

He drives more carelessly than you do.

وجه مشترک صفات و قید های عالی / برترین  هم در این است که یک مورد را در بین یک جمع برجسته می کنند:

She is the most brilliant of all students in this institute.

You drive the most carelessly in our group.

با مشاهده ی ویدیو های منتخب و تمرین روی کتاب معرفی شده به نکات مهم این مبحث مسلط میشوید. در انتها تکلیف مختصری دارید که باید برای استاد خود بفرستید تا ارزشیابی شده و فید بک دریافت کنید.

Grammar

ویدیو درس های امروز

صفت و قید تفضیلی - صفت و قید عالی - صفات مقایسه

توجه: برای مشاهده ی ویدیوها ی یوتیوب  وی.پی-اِن دستگاه خود را روشن کنید.از بخش تنظیمات زیر تصویر، میتوانید موارد زیر را تنظیم کنید:

 • سرعت پخش آهسته تر یا تند تر
 • زیر نویس انگلیسی
 • ترجمه ی ماشینی به فارسی (اگر موجود باشد)
 • کیفیت پخش پایینتر برای سرعت و صرفه جویی در پهنای باند

ویدیوی شماره 1: مقایسه صفات، تفضیلی

 • سطح: متوسط و پایینتر
 • زمان : حدود 5.5 دقیقه
 • زیر نویس: دارد
 • تلفظ آهسته: دارد

ویدیوی شماره 2: شکل و کاربرد صفتهای عالی

 • سطح: متوسط
 • زمان : 17 دقیقه
 • زیر نویس: دارد

صفتهای عالی / برترین برای توصیف و مقایسه ی یک اسم در یک گروه استفاده می شوند

ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
resources

آموزش، سنجش، پایش

منابع لازم برای تثبیت این درس
6054 Notes on Cloud - گام دوم تایملاین: جلسه دوازدهم

معرفی وبسایت خوب

دو وبسایت برای تمرین سطح متوسط صفت ها و قید های تفضیلی و عالی - هر دو در سطح متوسط
1465237060 resolutions 11 - گام دوم تایملاین: جلسه دوازدهم

تمرین و تکلیف

Can you compare living in big cities and life in the countryside?

write your answers and send them to your teacher for an evaluation.

1465236947 resolutions 03 - گام دوم تایملاین: جلسه دوازدهم

جلسه خصوصی

برای یک جلسه ی خصوصی "مبحث صفت ها و قیدها ، ساختار ، و کاربرد" با استاد خود هماهنگ کنید. (البته لازم است اکانت شما برای دریافت این سرویس قبلا ارتقا داده شده باشد.)

درخواست کلاس