تایم لاین آیلتس
82
it-clauses & which-clauses
گام هفتم تایملاین: جلسه ششم
25 مهر 1400 1:01 ق.ظ
intermediate
Grammar
Grammar

ویدیو درس های امروز

it-clauses & which-clauses

توجه: برای مشاهده ی ویدیوها ی یوتیوب  وی.پی-اِن دستگاه خود را روشن کنید.از بخش تنظیمات زیر تصویر، میتوانید موارد زیر را تنظیم کنید:

  • سرعت پخش آهسته تر یا تند تر
  • زیر نویس انگلیسی
  • ترجمه ی ماشینی به فارسی (اگر موجود باشد)
  • کیفیت پخش پایینتر برای سرعت و صرفه جویی در پهنای باند

Using It/When Clauses | “I love it when…”

time: 7.40 mins

Passive verbs with ‘that’ clauses – “It is thought that…”

time: 6.12 mins

ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
resources

آموزش، سنجش، پایش

منابع لازم برای تثبیت این درس
6054 Notes on Cloud - گام هفتم تایملاین: جلسه ششم

معرفی وبسایت خوب

1465236947 resolutions 03 - گام هفتم تایملاین: جلسه ششم

جلسه خصوصی

درخواست کلاس