تایم لاین آیلتس
84
collocations: work & occupations
گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم
25 مهر 1400 12:12 ق.ظ
advanced
Vocabulary

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر:

Topics: work and study
12 Working life
13 New employment
14 Thoughts and ideas
15 Business reports
16 Customer services

Vocabulary

ویدیو درس های امروز

collocations: work & occupations

توجه: برای مشاهده ی ویدیوها ی یوتیوب  وی.پی-اِن دستگاه خود را روشن کنید.از بخش تنظیمات زیر تصویر، میتوانید موارد زیر را تنظیم کنید:

  • سرعت پخش آهسته تر یا تند تر
  • زیر نویس انگلیسی
  • ترجمه ی ماشینی به فارسی (اگر موجود باشد)
  • کیفیت پخش پایینتر برای سرعت و صرفه جویی در پهنای باند

Vocabulary – job and work collocations

time: 25 mins

IELTS TOEFL Academic Vocabulary: Work and Income

time: 18.5 mins

ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
resources

آموزش، سنجش، پایش

منابع لازم برای تثبیت این درس
6054 Notes on Cloud - گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

معرفی وبسایت خوب

اگر فرصت و علاقه دارید این دو صفحه وبسایت را برای موضوع امروز پبشنهاد می کنیم:
1465237060 resolutions 11 - گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

تمرین و تکلیف

بعد از انجام تمرینها و تماشای ویدیوها، 10 تا از مهمترین کالوکیشن های مربوط به موضوع job را انتخاب کنید، برایشان جمله بنویسید، به استاد بفرستید، و فید بک بگیرید.

1465236947 resolutions 03 - گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

جلسه خصوصی

جلسه های واژگان به همراه منابع و تمرینها بگونه ای طراحی ده اند که نیازی به جلسات خصوصی نخواهید داشت. کافی است مطابق برنامه تمرین کنید.

درخواست کلاس