تایم لاین آیلتس
48
جمله های شرطی
گام چهارم تایملاین: جلسه دهم
تنها به چیزهایی میرسی که برایش تلاش کردی، نه چیزهایی که آرزویش را داری.
25 مهر 1400 1:37 ق.ظ
upper-intermediate
Grammar

این جلسه تمرکز دارد بر گرامر جمله های شرطی در دو سطح پایه و پیشرفته:

 • شرطی نوع اول
 • نوع دوم
 • نوع سوم
 • زیرو
 • ترکیبی نوع دوم و سوم
 • ترکیبی نوع اول و دوم
 • شرطی سوالی
 • unless
Grammar

ویدیو درس های امروز

جمله های شرطی

توجه: برای مشاهده ی ویدیوها ی یوتیوب  وی.پی-اِن دستگاه خود را روشن کنید.از بخش تنظیمات زیر تصویر، میتوانید موارد زیر را تنظیم کنید:

 • سرعت پخش آهسته تر یا تند تر
 • زیر نویس انگلیسی
 • ترجمه ی ماشینی به فارسی (اگر موجود باشد)
 • کیفیت پخش پایینتر برای سرعت و صرفه جویی در پهنای باند

ویدیوی شماره ۱: جمله های شرطی چهارگانه

 • سطح: بالای متوسط
 • زمان : حدود ۱۱:۳۰ دقیقه
 • زیر نویس: دارد
 • تلفظ آهسته: دارد

ویدیوی شماره ۲: جمله های شرطی ترکیبی

 • سطح: بالای متوسط
 • زمان : ۱۵ دقیقه
 • زیر نویس: دارد
ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
resources

آموزش، سنجش، پایش

منابع لازم برای تثبیت این درس
6054 Notes on Cloud - گام چهارم تایملاین: جلسه دهم

معرفی وبسایت خوب

وبسیات اول : ویدیوی یو تیوب برای کاربرد unless - وبسایت دوم: تمرین wish & if only
1465237060 resolutions 11 - گام چهارم تایملاین: جلسه دهم

تمرین و تکلیف

برای هریک از موارد زیر، یک جمله ی شرطی از خودتان بنویسید:

 • شرطی نوع اول
 • نوع دوم
 • نوع سوم
 • زیرو
 • ترکیبی نوع دوم و سوم
 • ترکیبی نوع اول و دوم
 • شرطی سوالی
 • unless

برای استاد بفرستید و فید بک بگیرید.

1465236947 resolutions 03 - گام چهارم تایملاین: جلسه دهم

جلسه خصوصی

یک جلسه ی خصوصی 30 دقیقه برای درس شرطی ها و یک جلسه ی 30 دقیقه برای نکات پیشرفته ی شرطی ها با استاد خود بگیرید تا به همه ی نکات آنها مسلط شوید.

درخواست کلاس