گام یکم تایملاین: جلسه چهارم
25 مهر 1400 1:16 ق.ظ
intermediate
Speaking

به پرسشهای زیر بیندیشید و برای آنها پاسخ دو یا سه جمله ای ارایه کنید:

What do you do for a living?

Tell me a typical day of yours.

How did you get your job?

Are you satisfied with your job?

What do you like most about your job?

Speaking

ویدیو درس های امروز

توجه: برای مشاهده ی ویدیوها ی یوتیوب  وی.پی-اِن دستگاه خود را روشن کنید.از بخش تنظیمات زیر تصویر، میتوانید موارد زیر را تنظیم کنید:

  • سرعت پخش آهسته تر یا تند تر
  • زیر نویس انگلیسی
  • ترجمه ی ماشینی به فارسی (اگر موجود باشد)
  • کیفیت پخش پایینتر برای سرعت و صرفه جویی در پهنای باند

ویدیوی منتخب از یوتیوب برای صحبت در باره ی jobs

سطح متوسط

زمان: 10 دقیقه

ویدیوی منتخب از یوتیوب برای صحبت در باره ی jobs

سطح بالای متوسط

زمان: 48 دقیقه

ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
ویدیوهای منتخب
پخش ویدیو
resources

آموزش، سنجش، پایش

منابع لازم برای تثبیت این درس
6054 Notes on Cloud - گام یکم تایملاین: جلسه چهارم

معرفی وبسایت خوب

تمرین خوب برای تسلط بر موضوع jobs
1465237060 resolutions 11 - گام یکم تایملاین: جلسه چهارم

تمرین و تکلیف

برای سوال زیر یک پاسخ صوتی رکورد کنید و برای استاد خود ارسال کنید و فید بک بگیرید:

  • What kind of job do you prefer in the future?
  • Is it easy for people in your country to find jobs?
1465236947 resolutions 03 - گام یکم تایملاین: جلسه چهارم

جلسه خصوصی

یک جلسه ی خصوصی 45 دقیقه ای با استاد خود هماهنگ کنید برای بررسی و تمرین سوالات IELTS Speaking – JOB

درخواست کلاس