تایم لاین: بسته یکم: گام دوم

تایم لاین : بسته یکم: گام دوم

امروز اولین روز از بقیه ی عمر توست، خوب شروع کن.

آغاز گام دوم با ریتم استاندارد

روزها
ساعت
دقيقه
ثانیه‌

آغاز گام دوم با ریتم آهسته

روزها
ساعت
دقيقه
ثانیه‌