تکدرس ویدیویی ضمیرهای موصولی who, whom, which, whose

تکدرس ویدیویی

relative pronouns & adj clauses

10:30+12:40

play time

2

Videos

Intermediate & Upper

Skill Level

21 days

Support

English & Persian

Language

اطلاع به دوستان

معرفی این درس

برای ساخت جمله های مرکب complex ابزار مختلفی در دست شماست. یکی از این ابزار استفاده از ضمیر های موصولی است:

 • who (for human)
 • whom (for human)
 • which (for non-human)
 • that (for all)
 • whose (for all)
 • در فیلم نخست نکات عمومی و پیشرفته ی این ضمیر ها را بررسی میکنیم.
 • در فیلم شماره ی 2 نکات مهمتر و پیشرفته تر این ضمایر را فرا خواهیم گرفت.
 • سوالات درسی مرتبط با این مبحث را در زیر همین صفحه “بخش دیدگاه” بپرسید و پاسخ را در همین جا ببینید.

این تکدرس شامل چه مواردی است؟

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

با توجه به دسته بندی موضوعی واژگان  در این دوره و ارایه ی نکات کاربردی بویژه همنشینهای واژگانی ، این دوره را به افراد زیر بسیار توصیه می کنیم:

 • Speaking & Writing (general)
 • IELTS , TOEFL, PTE candidates
 • Higher Education Students