نمونه سوال شنیداری آیلتس part 1 – ielts listening
نمونه سوال آیلتس Listening

نمونه سوال شنیداری آیلتس part 1 – ielts listening

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت اول / part 1 معمولا یک گفتگوی 2 نفره است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و غالبا نوعی form filling است. باید جاهای خالی در یک فرم را پر کنید. در سوالات fill in the blanks یا پر کردن جای خالی، محدودیت کلمه داریم یعنی 1 یا 2 یا 3 کلمه، و شاید بهمراه یک عدد. سوالات این قسمت را در دو تکه می شنوید و قبل از شنیدن هر تکه 30 ثانیه فرصت خواهید داشت تا سوالات مربوط به آن تکه را بخوانید و حدس بزنید که در هنگام شنیدن متن صوتی باید منتظر شنیدن چه مطلبی باشید.

در اینجا تمرکز روی نمونه سوال شنیداری آیلتس part 1 میباشد:

IELTS Listening part 1

Listening Part I

بخش اول آزمون شنیداری آیلتس

نکات کلی بخش شنیداری


مقدمه ی بخش شنیداری آیلتس

Cycling holiday in Austria

Holiday begins on ….1….
No more than …2… people in cycling group.
Each day, group cycles …3… on average.
Some of the hotels have a …4…
Holiday costs …5… per person without flights.
All food included except …6…
Essential to bring a …7…
Discount possible on equipment at www…8… com
Possible that the …9… may change.
Guided tour of a …10… is arranged.

IELTS Listening

Listening part 1 sample

نمونه ی سوال قسمت اول شنیداری
پاسخنامه نمونه سوال شنیداری آیلتس part 1

  1. 17 April / April 17 / April 17th
  2. 16 / sixteen
  3. 45
  4. (swimming ) pool
  5. 1013
  6. snacks
  7. (cycle) helmet
  8. ballentyne
  9. route
  10. theatre / theater

دیدگاهتان را بنویسید