About IELTS, TOEFL, PTE

1402-12-07 17:28

021-88925135

09200-501-502

members only - ریدایرکت اعضای غیر تایم لاین

اگر به این صفحه هدایت شده اید، به یکی از دلایل زیر است:

1- شما با نام کاربری خود به سایت وارد نشده اید:

شما هنوز وارد نشده اید، ابتدا به سایت وارد شوید

2-اگر بعد از ورود همچنان به این صفحه هدایت می شوید، شما اشتراک مناسب برای مشاهده ی این بخش از تایم لاین را ندارید. برای دریافت اشتراک مناسب، یکی از سه پلان زیر را انتخاب کنید.

دقت کنبد که بغیر از تایم “لاین پلاس”،  خدمات هر دو پلان دیگر تایم لاین با هم یکسان هستند.

win - win plan

چگونه می توانم از هدیه ی تخفیف 100% خدمات تایم لاین استفاده کنم؟

تمام اعضایی که هر دو شرط روبرو را داشته باشند، بدون قرعه کشی، این هدیه را به پاس همراهی شان دریافت میدارند.

1- برای عضویت در گروه “فعال” تنها کافیست برنامه ی درسی را جدی پیگیر باشید و در آزمونها و نظرسنجی های آموزشی فعالانه شرکت کنید

2- برای عضویت در گروه “همراه” کافی است با چند گام ساده در ترویج تایم لاین ما را یاری دهید: