دوره ی جامع

آموزش آیلتس : تایم لاین سیگما - مجموعه ی گامهای 1 تا 8

لطفا دقت کنید:

با توجه به ماهیت دوره های مجازی و کلاسهای خصوصی، امکان جابجایی ساعت کلاس و یا امکان کنسلی و استرداد وجه ثبت نام، بسیار محدود است، بنابراین برای آشنایی با حقوق خود در این زمینه، لطفا توضیحات زیر را مطالعه کنید.