About IELTS, TOEFL, PTE

15:06
1403-04-26

021- 88925135 | 09200-501-502

آیلتس فشرده یا دوره فشرده تافل؟ کدام بهتر است فشرده یا عادی؟

آیلتس فشرده یا تافل فشرده

مقدمه: انتخاب بین آیلتس فشرده / تافل فشرده یا دوره ی عادی ، امری است حیاتی و دقیق که نیاز به بررسی موشکافانه ای دارد.با توجه به نیاز و زمان مورد نظرتان ضروری است که شما یک یا چند مورد زیر را در نظر بگیرید : نوع کلاس آیلتس فشرده یا دوره ی عادی بر حسب […]