About IELTS, TOEFL, PTE

13:10
1403-03-25

021- 88925135 | 09200-501-502

audio course - TOEFL Listening

این بخش برای سنجش توانایی شما برای درک مکالمه ها و دروس دانشگاهی به زبان انگلیسی طراحی شده است. و شامل موارد زیر است:

 • درک مفاهیم اصلی شنیداری
 • منظور شناسی و درک رفتاری گوینده در موارد گوناگون و توانایی ایجاد ارتباط بین داده های شنیداری

  دو نوع سوال شنیداری داریم که هر دو در محیط های دانشگاهی اتفاق می افتند:

 • 3 یا 4 سخنرانی استاد دانشگاه که هر کدام 3 الی 5 دقیقه طول میکشد و در انتهای هر سخنرانی 6 تا سوال وجود دارد.
 • 2 یا 3 مکالمه بین دو دانشجو داریم هر کدام در زمان 3 دقیقه و در انتها نیز 5 تا سوال دارند.
 • در طول سوالات شنیداری امکان نت برداری خواهید داشت.

کل پروسه ی این بخش بین 41 تا 57 دقیقه طول خواهد کشید.

سوالات بخش شنیداری تافل، دو دسته هستند:

 • سوالات مستقل
 • سوالات ترکیبی

در این بخش به معرفی تیپ های مختلف سوالات بخش شنیداری تافل می پردازیم. 

audio course 150x150 - TOEFL Listening

functions

شما باید قادر باشید مفهوم مشخص / منظور از یک متن شنیداری را دریافت کنید

audio course 150x150 - TOEFL Listening

details

از شما خواسته می شود فکت ها و جزییات یک موضوع گفتاری را به یاد بیاورید

audio course 150x150 - TOEFL Listening

gists

در سوالات gist از شما میخواهند موضوع اصلی یک گفتگو را تشخیص دهید.

audio course 150x150 - TOEFL Listening

Inference

درک و برداشت ما از مفهومی که در یک متن شنیداری مستقیما بیان نشده، و غیر مستقیم نشان داده شده

audio course 150x150 - TOEFL Listening

connecting contents

درک شما از روابط ایده ها و نحوه ی اتصال آنها به یکدیگر، هدف اصلی این سوالات است.

audio course 150x150 - TOEFL Listening

organization

در اینگونه سوالات، ساختار / structure یک سخنرانی و ترتیب منطقی آن پرسیده میشود.

audio course 150x150 - TOEFL Listening

attitude

باید جایگاه / نظر / احساس گوینده را در یک موقعیت خاص تشخیص بدهید.

تایم لاین تافل TOEFL Timeline

 • صفر تا صد آمادگی آزمون تافل در یک پکیج
 • 100 جلسه آموزش نکات و تکنیکها
 • +50 ویدیو درس انحصاری + 100 ویدیو درس منتخب از سراسر وب
 • منابع دانلودی کامل و دستچین شده
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • پشتیبانی 4 ماهه 
 • تخفیف در جلسات خصوصی با استاد