شما در حال مشاهده هستید ویدیو درس زمان حال کامل present perfect

ویدیو درس زمان حال کامل present perfect

زمان حال کامل / ماضی نقلی

کاری در زمان گذشته آغاز شده، تمام شده و اثرش تا زمان حال باقی مانده است. همینکه این زمان اثرش از گذشته به حوالی حال رسیده، حال کامل (ماضی نقلی) است.

نمونه های کاربردی فارسی

ماضی نقلی

مثلا برای بیان مفاهیم فارسی از این دست باید معادل انگلیسی حال کامل (present perfect ) استفاده کنیم:

1- تا کنون شش بار از شیراز دیدن کرده ام.

2- سخت نگیر، او تمام جریان را برای من تعریف کرده است.

3- هرگز از آنها راجع به سفرشان چیزی نشنیده ایم.

1- I have been to Shiraz 6 times.

2- Take it easy, she has told me almost everything about you.

3- We‘ve (have) heard nothing about their trip.

معادل های انگلیسی

نمونه درس ریدینگ جنرال

شکل سوالی / منفی / …

آیلتس نیمه حضوری، بهترین مراکز آزمون آیلتس کدام است؟ آزمون آیلتس کجا بدهم؟

  • I have lived here since 1998.
  • They have already told us about their plans.
  • She hasn’t (has not) been to my class yet.
  • Have you ever watched this movie?

حالا یکبار دیگر ویدیو درس بالای صفحه را با دقت و حوصله ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید