About IELTS, TOEFL, PTE

14:12
1403-04-26

021- 88925135 | 09200-501-502

2024

1401-12-28

نمونه سوال شنیداری آیلتس part 2 – ielts listening

abouti logo square small tr - نمونه سوال شنیداری آیلتس part 2 - ielts listening

نوشته ی : بهروز غفاریان

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت دوم / part 2 معمولا یک مونولوگ است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و انواع مختلفی دارد. سوالات این قسمت را نیز در دو تکه می شنوید و قبل از شنیدن هر تکه 30 ثانیه فرصت خواهید داشت تا سوالات مربوط به آن تکه را بخوانید و حدس بزنید که در هنگام شنیدن متن صوتی باید منتظر شنیدن چه مطلبی باشید. 

در این درس تمرکز بر روی نمونه سوال شنیداری آیلتس part 2 میباشد.

audio course - نمونه سوال شنیداری آیلتس part 2 - ielts listening