About IELTS, TOEFL, PTE

1402-12-01 15:58

021-88925135

09200-501-502

2023

1401-03-29

10 نکته در باره بخش شنیداری آیلتس- نکات ielts listening

abouti logo square small tr - 10 نکته در باره بخش شنیداری آیلتس- نکات ielts listening

آشنایی با بخش ielts listening

1- دارای 4 قسمت است و هرکدام 10 تا آیتم / سوال دارد.

2- قسمتهای 1 و 2 مربوط به موضوعات اجتماعی و روزمره است.

3- قسمتهای 3 و 4 مربوط به موضوع های دانشگاهی است.

رعایت نکات ابتدایی در طول امتحان

4- پاسخ سوالات را در همان برگه سوالات مینویسید و در انتها 10 دقیقه فرصت خواهید داشت تا پاسخها را با حوصله و تمیز در پاسخبرگ وارد کنید. 

5- مراقب دیکته ی صحیح کلمات و گرامر پاسخها باشید تا نمره از دست ندهید.

6- در ابتدا و وسط هر بخش 30 ثانیه برای پیشخوانی (pre-reading) دارید که لازم است سوالات را بخوانید و حدس بزنید دنبال چه میگردد.

7- این زمان پیشخوانی (pre-reading) برای بخش چهارم فقط یک نوبت 60 ثانیه و در ابتدای سوالات به شما داده می شود.

تمرین نکات ielts listening

8- در فایلهای زیر به معرفی کامل بخش شنیداری با توضیح های استاد غفاریان گوش کنید و همینطور چند نکته ی مهم در پاسخگویی به این بخش را نیز بشنوید. اولی به زبان انگلیسی و دومی به زبان فارسی است.

9- نکات ielts listening را که در این صفحه فراگرفتید بارها و بارها در تمرینهای خود که اغلب در کتابهای Cambridge ielts exams موجود است، بکار بگیرید تا مسلط شوید.

10- پاسخبرگ (ielts listening answersheet) را از اینجا دانلود کنید.

audio course - 10 نکته در باره بخش شنیداری آیلتس- نکات ielts listening

فورمت بخش شنیداری آیلتس

Screen Shot 2018 07 17 at 4.52.01 pm 1 1024x502 - 10 نکته در باره بخش شنیداری آیلتس- نکات ielts listening

مقدمه ielts listening

نکات ielts listening