About IELTS, TOEFL, PTE

1402-07-01 15:51

021-88925135

09200-501-502

2023

1401-03-29

6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

abouti logo square small tr - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

مرحله ی مجزا و انفرادی آزمون آیلتس ، بخش IELTS Speaking آن است و دارای ویژگی های زیر است:

  • در یک نوبت مجزا ، قبل یا بعد از آزمون برگزار می شود.
  • یک ممتحن در برابر یک آزمون دهنده می نشیند.
  • کل آزمون speaking در آزمون آیلتس در 11 تا 14 دقیقه خواهد بود.
  • بخش گفتاری آیلتس دارای 3 قسمت است. قسمت اول شامل سوالات شخصی است. قسمت دوم یک مونولوگ تا 2 دقیقه در باره ی موضوع داده شده خواهید داشت. و سومین بخش سوالات کلی و اجتماعی را در بر خواهد گرفت.
  • کل جلسه رکورد می شود و برای مرکز آزمون ارسال می گردد.
  • ممتحن رفتار شما را در پاسخگویی به سوالات یاد داشت میکند و ضمیمه فایل پاسخها می نماید.
  • در زیر دو تا فایل صوتی وجود دارد: اولی معرفی کل آزمون گفتاری به انگلیسی و دومی شامل نکاتی است به فارسی برای موفقیت شما.

undraw Agreement re d4dv - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

مقدمه و فورمت بخش speaking در آزمون آیلتسدانلود مقدمه speaking در آزمون آیلتسدانلود نکات مهم speaking

online counseling e1605562189910 - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

نمونه سوالهای گفتاری آیلتس

oc007 e1611356324551 - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

نمونه درسهای ielts speaking