مرحله ی مجزا و انفرادی آزمون آیلتس ، بخش IELTS Speaking آن است و دارای ویژگی های زیر است:

undraw Agreement re d4dv - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

مقدمه و فورمت بخش speaking در آزمون آیلتس


دانلود مقدمه speaking در آزمون آیلتس


دانلود نکات مهم speaking

online counseling e1605562189910 - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

نمونه سوالهای گفتاری آیلتس

oc007 e1611356324551 - 6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

نمونه درسهای ielts speaking

دیدگاهتان را بنویسید