About IELTS, TOEFL, PTE

13:04
1403-03-25

021- 88925135 | 09200-501-502

2024

1399-04-12

بخش گفتاری آیلتس- مقدمه و نکات ielts speaking

abouti logo square small tr - بخش گفتاری آیلتس- مقدمه و نکات ielts speaking

نوشته ی : بهروز غفاریان

بخش گفتاری یا speakingدر آزمون آیلتس از سه قسمت تشکیل شده است که از 11 تا 14 دقیقه طول میکشد…. در این درس به مقدمه و نکات ielts speaking می پردازیم:

  • بخش گفتار تا یک هفته قبل و یا تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار میگردد.
  • از جلسه ی آزمون شما فیلم یا نوار صوتی ضبط میشود تا در صورت اعتراض آنرا باز بینی کنند.
    ♦ قسمت اول : 2 تا 4 دقیقه سوالات شخصی از شما پرسیده میشود.
    ♦ قسمت دوم : به شما یک کارت (cue card) میدهند و به شما یک دقیقه (60 ثانیه) وقت میدهند تا در مورد موضوع خاصی که روی کارت نوشته شده فکر کنید و سپس 2 دقیقه در باره ی آن حرف بزنید.
    ♦ قسمت سوم: آزمون گیرنده با شما در باره ی یک موضوع (که اغلب همان موضوع قسمت دوم است) بحث میکند.
  •  مقدمه ی صوتی استاد غفاریان را در ساوندکلاود در باره ی بخش گفتاری آیلتس بشنوید.
  • در درسهای بعدی نکات ielts speaking را در همین وبسایت و  وبسایت ساوندکلاود پیگیری کنید.