About IELTS, TOEFL, PTE

10:03
1403-02-02

021- 88925135 | 09200-501-502

نمونه سوال گفتاری آیلتس IELTS Speaking، April 2024

Intro Home page new - نمونه سوال گفتاری آیلتس IELTS Speaking، April 2024

نمونه سوال جدید آیلتس IELTS Speaking questions from the UAE – April 2024Part 1 (Interview)– What is your full name?– Do you work or study?– Where are you from?– What do you like about your hometown?– Is there anything you dislike about your hometown?– Why did you choose your job?– What kind of job would […]

6 نکته از نکات speaking در آزمون آیلتس

نکات speaking در آزمون آیلتس، نمونه سوال آیلتس Speaking

مرحله ی مجزا و انفرادی آزمون آیلتس ، بخش IELTS Speaking آن است و دارای ویژگی های زیر است: در یک نوبت مجزا ، قبل یا بعد از آزمون برگزار می شود. یک ممتحن در برابر یک آزمون دهنده می نشیند. کل آزمون speaking در آزمون آیلتس در 11 تا 14 دقیقه خواهد بود. بخش […]

کیو کارد در بخش گفتاری آیلتس- IELTS speaking part 2

ielts speaking part 2 cue card

در بخش گفتاری آزمون آیلتس ، 3 قسمت مجزا وجود دارد. در این درس به قسمت دوم (ielts speaking part 2) می پردازیم که در آن باید برای 2 دقیقه در باره ی یک موضوع مشخص صحبت کنید.در بخش دوم آزمون گفتاری آیلتس که به cue card section معروف است ، از شما خواسته می […]

بخش گفتاری آیلتس- مقدمه و نکات ielts speaking

نمونه درسهای آیلتس ، speaking، نکات ielts speaking

بخش گفتاری یا speakingدر آزمون آیلتس از سه قسمت تشکیل شده است که از 11 تا 14 دقیقه طول میکشد…. در این درس به مقدمه و نکات ielts speaking می پردازیم: بخش گفتار تا یک هفته قبل و یا تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار میگردد. از جلسه ی آزمون شما فیلم یا […]