About IELTS, TOEFL, PTE

1402-12-01 15:58

021-88925135

09200-501-502

آیلتس چیست؟

مقدمه ای در باره ی آزمون آیلتس : آزمون بین المللی استاندارد برای سنجش دانش و توانش زبان انگلیسی شما و به منظور مهاجرت شغلی و یا تحصیلی به اغلب کشورهای جهان. این آزمون هم اکنون تقریبا در همه ی دنیا به رسمیت شناخته می شود و اعتبار کارنامه ی آن 2 سال است. آزمون آیلتس دارای 4 بخش اصلی است و هر کدام ار این بخشها یکی از مهارتهای زبانی شما را جداگانه می سنجد.