About IELTS, TOEFL, PTE

12:55
1403-03-25

021- 88925135 | 09200-501-502

نگارش در آیلتس جنرال - نامه

در آزمون آیلتس، دو بخش نگارش دارید: بخش اول(Task 1: A letter) که در آن باید ظرف 20 دقیقه یک نامه رسمی یا غیر رسمی بنویسید که کمتر از 150 کلمه نباشد. و بخش دوم (Task 2: An essay) که باید یک مقاله بنویسید. برای نگارش بخش اول، باید ببینید سوال از شما چه سبک نامه ای خواسته: رسمی (Formal) و یا غیر رسمی (Informal). از طرفی باید ببینید نامه در چه دسته بندی موضوعی قرار می گیرد: (appology/ complain/ application/ …)

پیش نیاز

پیش از شروع به آموزش این مبحث (یعنی نگارش آیلتس جنرال – نامه)، شاید لازم باشد نگاهی به عنوان های مقدماتی بیندازید.

آیلتس چیست؟

معرفی آزمون، اجزای آزمون، و نکات کلی

ببینید و بخوانید

آیلتس جنرال و آکادمیک

شباهتها و تفاوتهای دو نوع آزمون آیلتس

ببینید و بخوانید

مطالب اختصاصی

برای موفقیت حداکثری در بخش نگارش آیلتس جنرال – نامه، در اینجا عنوانها و مطالب اختصاصی برای شما فراهم آمده تا عملکرد شما را به بالاترین سطح برساند و حفظ کند.

معرفی Task 1 GT

نکات کاربردی نگارش آیلتس جنرال - نامه

ببینید و بخوانید

منابع آموزشی کمکی و تکمیلی

کتاب، ویدیو، خلاصه درس، پشتیبانی

ببینید و بخوانید

آموزش: فصل یکم

برای نگارش یک نامه قابل قبول در زبان انگلیسی، و بخصوص در آزمون آیلتس، یک سری نکات الزامی هستند و یکسری نکات نیز میتوانند نگارش شما را زیباتر کنند. در این قسمت شروع می کنیم با آموزش مطالب پایه…

ساختمان نامه

شناخت اجزای نامه و نکات کلی آنها

ببینید و بخوانید

معرفی انواع نامه و تفاوتهای آنها

نامه رسمی، نیمه رسمی، و غیر رسمی

ببینید و بخوانید

آموزش: فصل دوم

در این قسمت انواع نامه رسمی (formal) را می شناسیم. نحوه ی نگارش هر یک را می آموزیم، نکات نگارشی هر کدام را بررسی می کنیم، و نمونه های خوب برای هر یک می خوانیم، و عبارات و اصطلاحات قابل قبول و سطح بالاتر را معرفی می کنیم.

نامه رسمی (Formal letter)

نامه رسمی، نکات عمومی

ببینید و بخوانید

نامه رسمی نصیحت یا اطلاعات

Letter of advice / information

ببینید و بخوانید

آموزش نامه رسمی شکایت

Letter of complaint

ببینید و بخوانید

آموزش نامه رسمی دعوت

Letter of Invitation

ببینید و بخوانید

آموزش نامه رسمی عذر خواهی

Letter of apology

ببینید و بخوانید

آموزش نامه رسمی پذیرش

Letter of application

ببینید و بخوانید

آموزش: فصل سوم

در این قسمت انواع نامه رسمی (formal) را می شناسیم. نحوه ی نگارش هر یک را می آموزیم، نکات نگارشی هر کدام را بررسی می کنیم، و نمونه های خوب برای هر یک می خوانیم، و عبارات و اصطلاحات قابل قبول و سطح بالاتر را معرفی می کنیم.

نامه غیر رسمی (Informal)

نامه غیر رسمی، نکات عمومی

ببینید و بخوانید

نامه غیر رسمی دعوت

informal Invitation

ببینید و بخوانید

غیر رسمی نصیحت یا اطلاعات

informal advice / information

ببینید و بخوانید

نامه غیر رسمی عذر خواهی

Informal apology

ببینید و بخوانید

نامه غیر رسمی تشکر

Informal Thanks

ببینید و بخوانید

منابع تکمیلی و تقویتی

حالا که با تمام زیر و بم نگارش نامه در آزمون آیلتس آشنا شده اید و برای خودتان نویسنده ی قابلی شده اید و برای ما مایه ی افتخار، منطقی است که برای تقویت خود تا بالاترین سطح، از این منابع نیز به فراخور حال و وضعیت خود استفاده کنید.

دانلود منابع منتخب

گلچین کتابها و ویدیوها

ببینید و بخوانید

نمونه سوال های استاندارد

نمونه سوالهای جدید

ببینید و بخوانید

دوره آموزشی Task 1 GT

دوره مجازی بهینه شده

اطلاعات بیشتر و ثبت نام