شما در حال مشاهده هستید نمونه سوال ielts listening part 1
نمونه سوال آیلتس Listening

نمونه سوال ielts listening part 1

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت اول / part 1 معمولا یک گفتگوی 2 نفره است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و غالبا نوعی form filling است. باید جاهای خالی در یک فرم را پر کنید. در سوالات fill in the blanks یا پر کردن جای خالی، محدودیت کلمه داریم یعنی 1 یا 2 یا 3 کلمه، و شاید بهمراه یک عدد. سوالات این قسمت را در دو تکه می شنوید و قبل از شنیدن هر تکه 30 ثانیه فرصت خواهید داشت تا سوالات مربوط به آن تکه را بخوانید و حدس بزنید که در هنگام شنیدن متن صوتی باید منتظر شنیدن چه مطلبی باشید. 

در اینجا تمرکز روی نمونه سوال ielts listening part 1 میباشد:

IELTS Listening part 1

نمونه سوال ielts listening part 1

بخش اول آزمون شنیداری آیلتس

Cycling holiday in Austria

Holiday begins on ….1…. 
No more than …2… people in cycling group.
Each day, group cycles …3… on average.
Some of the hotels have a …4… 
Holiday costs …5… per person without flights.
All food included except …6… 
Essential to bring a …7… 
Discount possible on equipment at www…8… com
Possible that the …9… may change.
Guided tour of a …10… is arranged.

online class 02 - نمونه سوال ielts listening part 1
IELTS Listening

Listening part 1 sample

نمونه سوال ielts listening part 1
پاسخنامه نمونه سوال ielts listening part 1
  1. 17 April / April 17 / April 17th
  2. 16 / sixteen
  3. 45
  4. (swimming ) pool
  5. 1013
  6. snacks
  7. (cycle) helmet
  8. ballentyne
  9. route
  10. theatre / theater

دیدگاهتان را بنویسید